Търсене в продукти ...

Декоративни техники Capa-Rollputz

Съдържание:


Полагане на декоративна техника Capa-Rollputz

Capa-Rollputz е декоративна мазилка с фина гранулация на базата на синтетични смоли, за вътрешни помещения и фасади. За нанасяне на покрития с много декоративни структури. Покритието на фасадите е устойчиво на неблагоприятни условия. Във вътрешни помещения покритията са миещи се.


Елементи на декоративна техника Capa-Rollputz

Полагане на декоративна техника Capa-Rollputz

Потготовка на основата

Основите трябва да бъдат чисти, сухи и без мазни петна .

Външни повърхности:

Мазилки от групи хоросани P II и P III: Новите мазилки от групи хоросани P II и P III се оставят необработени, да съхнат 2-4 седмици. Коригираните участъци трябва да изсъхнат и да се втвърдят добре. Силно порьозните, песъчливи и абсорбиращи мазилки се грундират с Caparol OptiGrund ELF. Песъчливите и ронливи мазилки се грундират с Caparol Dupa-grund.

Бетон: Бетонните повърхности с натрупани замърсявания се почистват механично или с водна струя под налягане, спазвайки се действащите разпоредби. Порьозните, слабо песъчливи повърхности, респективно абсорбиращите повърхности се грундират с Caparol OptiGrund ELF. Ронливите повърхности се грундират с Caparol Dupa-grund.

Носещи повърхности, покрити с матови бои на базата на дисперсия: Матовите, слабо абсорбиращи слоеве се обработват директно. Замърсените и кредиращи повърхности се почистват с водна струя под налягане, спазвайки законните разпоредби. При други методи на почистване (измиване, почистване с четка) повърхността се грундира с Caparol Dupa-grund.

Повредени, неносещи повърхности, покрити с лакове, дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли: Отстраняват се напълно чрез различни методи, например механично или с четка, след което се почистват със силна водна струя. Повърхността се оставя да изсъхне добре. Ронливите, песъчливи и абсорбиращи повърхности се грундират с Caparol Dupa-grund.

Повредени, неносещи минерални покрития: Повредените, неносещи минерални основи се отстраняват напълно с шлайфане, почистване с четка, остъргване или с гореща водна струя под налягане. При мокро почистване, работите продължават след изсъхване на повърхността. Грундира се с Caparol Dupa-grund.

Повърхности, замърсени със сажди или промишлени газове: Почистват се водна струя, към която се добавят подходящи почистващи препарати. Грундират се в зависимост от вида и характеристиките на основата.

Повърхности, замърсени с мухъл, плесени или водорасли: Мухълът, плесените или водораслите се почистват механично или с водна струя. Измиват се с Caparol Capatox, респективно с Caparol FungiGrund и се оставят да изсъхнат добре.

Повърхности със солни ефлоресценции: Сухите солни ефлоресценции се отстраняват с четка. Грундират се с Caparol Dupa-grund. При наличие на солни ефлоресценции по повърхностите, не може да се даде гаранция за дълготрайната устойчивост на боядисването, респективно за изчезване на ефлоресценциите.

Повредени повърхности: Малките повредени участъци се поправят с Caparol Fassaden-Feinspachtel. Повърхностите с дефекти над 20 мм могат да се ремонтират с Histolith Renovierspachtel. Шпаклованата повърхност се грундира след това.

Вътрешни повърхности:

Мазилки от групи хоросани P II и P III: Твърдите мазилки с нормална абсорбция се боядисват без предварителна подготовка. Върху порьозните, песъчливи, абсорбиращи мазилки се нанася един слой грунд Caparol OptiGrund ELF, респективно CapaSol LF.

Гипсови покрития и мазилки от група хоросани P IV и PV: Гипсовите покрития се шлайфат с абразивен лист, отстранявайки се минералните наслагвания, почиства се праха и се нанася един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB.

Строителни плочи от гипс : Върху абсорбиращите плочи се нанася един слой грунд Caparol OptiGrund ELF или Caparol-Tiefgrund TB.

Плочи от гипскартон: Шлайфат се останалите от шпакловането следи. Меките и шлайфани гипсови участъци се укрепват с помощта на дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB. Върху плочите с петна от оцветени водоразтворими вещества се нанася един слой фин грунд за филтрация Caparol-Filtergrund grob.

Бетон: Евентуалните следи от вещества намаляващи сцеплението, както и ронливите, песъчливи вещества трябва да се отстранят.

Газобетон: Грундира се с Caparol Capaplex, разреден с вода в пропорция 1:3. Шпаклова се фино с Caparol-Akkordspachtel.

Плочи от дървесни влакна: Плочите се шлайфат добре и се почистват от прах. Нанася се един слой грунд Caparol-Filtergrund grob.

Слоеве с носещи покрития: Матовите и леко абсорбиращи боядисани слоеве се боядисват без предварителна подготовка. Старите слоеве с лак, или лъскавите стари слоеве се шпакловат до достигане на матова повърхност.

Неносещи покривни слоеве: Повърхностите, покрити с лакове, цветни дисперсии или мазилки на базата на синтетични смоли се отстраняват. Абсорбиращите, порьозни и песъчливи повърхности се грундират с Caparol OptiGrund ELF , респективно с CapaSol LF. Повредените слоевете минерална боя се отстраняват механично и повърхността се почиства от замърсявания. Грундира се с Caparol-Tiefgrund TB.

Слоеве боя на базата на лепило: Повърхността се измива добре и се нанася един слой дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB.

Тапети: Изцяло се отстраняват. Измиват се остатъците хартия и лепило. Нанася се един слой дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB.

Повърхности, замърсени с мухъл: Мухълът, респективно гъбите се отстраняват механично с четка и мокро остъргване. След това повърхностите се измиват с Caparol Capatox респективно с Caparol FungiGrund и се оставят да изсъхнат добре. Нанася се един слой грунд, в зависимост от структурата и вида на подслоя.

Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини: Петната от никотин, както и петната от сажди или мазнини се измиват с вода и домакински обезмасляващо почистващ препарат, след което се оставят да изсъхнат добре. Сухите петна от вода се почистват на сухо, с четка. Нанася се един слой изолационен грунд Caparol-Filtergrund grob.

Малки повредени участъци: След подходяща подготовка се ремонтират според указанията за обработка с Caparol-Akkordspachtel и ако е необходимо след това се нанася един слой боя като грунд.

Начин за нанасяне

Метод на нанасяне::
С мече или с права маламашка: Нанася се неразреден Capa-Rollputz и се моделира, ако е необходимо.
Пръскане: С различни апарати за пръскане. Дюза: Налягане: 3-4 бара, 500 литра въздух на минута.
За регулиране на консистенцията се добавя макс. 5% вода. Оцветеният материал се разрежда малко. Работните апарати се почистват с вода след ползване.

Структура Bacharach Структура Bacharach

Структура "Bacharach": Capa-Rollputz се нанася равномерно с маламашка. Повърхността се обработва вертикално с мече за структуриране и се заглажда с правата част на шпакла. Разход: около 3200-3500 g/m2.

Структура Garmisch Структура Garmisch

Структура "Garmisch": Нанася се равномерно с маламашка. Структурира се, нанасяйки се отпечатъци с мистрията, повдигайки се леко от повърхността. Разход: около 3400-3700 g/m2.

Структура Lindau Структура Lindau

Структура "Lindau": Capa-Rollputz се нанася с дунапренено мече с дупки, като материалът се заглажда с мистрия или с шпакла. Разход: около 3200-3500 g/m2.

Състав на слоевете:

Грунд, респективно междинен слой: Caparol Putzgrund оцветен с оцветители AVA-Amphibolin Vollton-Abtonfarbe или Alpinacolor в цевта на крайния слой.

Краен слой: Capa-Rollputz нанесен с мече, права маламашка или с пръскане.

Разход : Около 2-4 kg/m2, в зависимост от структурата.

Условия за обработка : Минимална температура за работа : +8°C за основата и въздуха..

Време за изсъхване: При + 20°C и 65% относителна влажност на въздуха, изсъхва на повърхността след 24 часа. Изсъхва в дълбочина за 2-3 дни, след което може да се нанесе нов слой. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава

Важно: За да се избегнат видими следи от добавени участъци трябва да се нанася наведнъж, мокро върху мокро. Не се препоръчва нанасяне върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. Да не се работи под преки слънчеви лъчи, дъжд, висока влажност (мъгла). Ако е необходимо да се използват защитни мрежи.

Грундиране, Импрегниране
Мазилки , Шпакловъчни смеси
Системи за реставриране на исторически паметници
За здравни заведения
Върни се в началото на страницата