Търсене в продукти ...

Декоративни техники Caparol-Streichputz

Съдържание:


Полагане на декоративна техника Caparol-Streichputz

Caparol-Streichputz е пластична дисперсия, матова, за покрития за попълване на вътрешни стени и фасади. За изравняване на груби повърхности външна мазилка, маса за вграждане при пръскана мозайка и за имитация на Sgraffito.Върху вътрешни повърхности Caparol-Streichputz образува покривни слоеве с висока устойчивост на голямо натоварване.


Елементи на декоративна техника Caparol-Streichputz

Полагане на декоративна техника Caparol-Streichputz

Потготовка на основата

Основите трябва да бъдат чисти, сухи и без мазни петна .

Мазилки от групи P II и P III: Новите хоросанови мазилки от групи P II и P III се оставят необработени, да съхнат 2-4 седмици. Коригираните участъци трябва да са втвърдили добре и да са сухи. Силно порьозните, песъчливи и абсорбиращи мазилки се грундират с Caparol OptiGrund ELF.Песъчливите и прахообразни мазилки се грундират с Caparol Dupa-grund.

Бетон: Бетонните повърхности с натрупани замърсявания се почистват механично с водна струя под налягане. Порьозните, леко песъчливи повърхности, респективно абсорбиращите повърхности се грундират с Caparol OptiGrund ELF. Прахообразните повърхности се грундират с Caparol Dupa-grund.

Носещи повърхности, покрити с лак или дисперсионни бои: Матовите, леко абсорбиращо слоеве се обработват директно. Лъскавите и лакирани повърхности се шлайфат. Замърсените или кредиращи повърхности се почистват с водна струя под налягане. При използване на други методи на почистване (измиване, почистване с четка) се грундират с Caparol Dupa-grund.

Неносещи, повредени повърхности, покрити с лакове, дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли: Изцяло се отстраняват чрез различни методи, например механично или чрез почистване с четка, последвано от почистване със силна водна струя. Повърхността се оставя да изсъхне добре. Прахообразните, песъчливи или абсорбиращи повърхности се грундират с Caparol Dupa-grund.

Неносещи повредени минерални покрития: Повредените неносещи минерални слоеве се отстраняват изцяло чрез шлайфане, почистване с четка, остъргване или с горещя струя вода под налягане. При мокро почистване, работата се продължава след изсъхване на повърхността. Грундира се с Caparol Dupa-grund.

Повърхности, замърсени със сажди или промишлен газ: Почиства се с водна струя, с добавки на подходящи почистващи агенти. Грундират се в зависимост от вида и характеристиките на основата.

Повърхности, атакувани от мухъл, плесен и водолюбиви растения: Мухълът, плесента и водолюбивите растения се почистват механично или с водна струя, спазвайки законните разпоредби. Измиват се с Caparol Capatox респективно с Caparol FungiGrund и се оставят да изсъхнат добре.

Повърхности със солни ефлоресценции: Сухите солни ефлоресценции се отстраняват с четка. Грундират се с Caparol Dupa-grund. При покрития на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за дълготрайната устойчивост на боята, респективно за изчезването на ефлоресценциите.

Повредени повърхности: Малките участъци с дефекти се ремонтират с Caparol Fassaden-Feinspachtel. Повредените повърхности с площ над 20 mm могат да се поправят с Histolith Renovierspachtel. Шпаклованата повърхност се грундира след това.

Начин за нанасяне

Нанася се с мече, четка или права маламашка. Структурира се веднага след нанасяне с дунапренено мече. В този частен случай се препоръчва дунапрена да е 3-5 cm. Работните инструменти се почистват веднага след ползване. За да се избегнат видими допълвания, да се боядисва наведнъж, мокро върху мокро. Не се препоръчва използването на продукта върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. Да не се работи под директните слънчеви лъчи, при дъжд, висока влажност (мъгла). Ако е необходимо да се използват защитни мрежи.

Грунд, респективно междинен слой: Caparol-Streichputz с около 30% Caparol Capaplex: Caparol Capaplex се разрежда с вода в пропорция 1:2, според степента на абсорбция на основата.

Краен слой: Caparol-Streichputz разреден с вода в зависимост от желаната за нанасяне структура.

Разход : Около 600-800 g/m² за слой, върху равни повърхности. Разходът нараства при нанасяне върху груби повърхности. Разходът зависи от структурата на нанасяния материал.

Условия за обработка : Минимална температура за работа : +8°C за основата и въздуха..

Време за изсъхване: При 20 °С и 65 % относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността след около 12 часа, а след 24 часа е устойчива на неблагоприятни условия. При ниски температури и висока влажност на въздуха това време се удължава

Грундиране, Импрегниране
Мазилки , Шпакловъчни смеси
Епоксидни подове и защита на бетон
Системи за реставриране на исторически паметници
Върни се в началото на страницата