Търсене в продукти ...

Декоративна техника Capadecor CapaGold si CapaSilber

Съдържание:


Полагане на декоративна техника Capadecor CapaGold si CapaSilber
Декоративна техника с мраморен ефект Capadecor CapaGold si CapaSilber

Декоративните бои Capadecor CapaGold si CapaSilber са предназначени за употреба в система със специалния грунд Capadecor EffektGrund с цел постигане на визия на натурално злато за повърхности на открито и в закрити пространства. Системата се препоръчва за структурни основи, като в зависимост от техниката и инструментите, с които се полага, гарантира висококачествена и оригинална визия.

Елементи на декоративна техника Capadecor CapaGold si CapaSilber


Полагане на декоративна техника Capadecor CapaGold si CapaSilber

Подходящи основи

Основата трябва да бъде суха, чиста, без наличието на разделящи субстанции или замърсители, товароспособна.

Потготовка на основата

Новите мазилки, трябва да се оставят да изсъхнат добре, минимум 2 седмици при температура на въздуха около 20 °C и относителна влажност около 65 %. При неблагоприятни климатични условия, например силен вятър или дъжд е желателно да се остави основата да съхне по-дълго.

Стари мазилки: Всички нездрави участъци трябва да се поправят преди полагане на системата по подходящ начин и да се оставят добре да изсъхнат. Абсорбиращите мазилки трябва да се грундират с CapaSol LF или Caparol OptiGrund ELF. Силно песъчливи основи следва да бъдат обработени с AmphiSilan-Putzfestiger. Гладките повърхности не се препоръчва да се обработват директно със системата, поради спецификата на боята. В тези случаи се препоръчва предварителна обработка на основата с Caparol Putzgrund. Всички замърсени стари мазилки следва да бъдат почистени по подходящ начин, напр. с водоструйка с макс. температура на водата макс. 60°C и налягане макс. 60 bar.

Бетон: Бетонните повърхности трябва да се почистят от прах, циментово брашно или други разделящи субстанции чрез обработка с водоструйка съобразно нормативните изисквания. Силно абсорбиращите или с неравномерна абсорбция повърхности трябва да се обработят с Caparol OptiGrund ELF или CapaSol LF. Песъчливи повърхности следва да се обработят с Caparol Dupa-grund.

Товароспособни, здрави слоеве от стари мазилки на базата на изкуствени, силикатни и силиконови смоли: Capadecor CapaGold si CapaSilber има високи изисквания към състоянието на основата. Силно хигроскопичните и набъбващите от вода изкуствени мазилки не са подходящи за обработка със системата. Устойчивите на влага стари слоеве мазилки трябва да се почистят добре чрез водоструене с температура макс. 60°C и налягане макс. 60 bar, след което основите трябва да се оставят да изсъхат напълно.

Товароспособни стари, здрави слоеве от дисперсионни, силикат-дисперсионни или силиконови покрития: Замърсените, кредирали стари слоеве трябва да се почистят по подходящ начин чрез водоструене или с друг метод според нормативните изисквания, след което почистената повърхносст тряба да изсъхне напълно преди последващото нанасяне на системата Capadecor CapaGold si CapaSilber.

Нездрави или нетовароспособни покрития от стари минерални или дисперсионни бои: Старите минерални бои трябва да се отмият напълно. Основата трябва да се почисти добре чрез водоструене според нормативните разпоредби, след което да се обработи при необходимост с подходящ грундиращ продукт според типа и характеристиките на основата – за порести силно абсорбиращи повърхнoсти - Caparol OptiGrund ELF или CapaSol LF.

Дефекти екстериор: Малки дефекти по фасадни мазилки от надраскване се отстраняват с подходяща шпакловка и направените поправки да изсъхнат добре преди последваща обработка. Абсорбиращите мазилки да се обработят с CapaSol LF или Caparol OptiGrund ELF. За много песъчливи и порьозни основи се препоръчва прешлайфане (ако е необходимо), почистване и обработка с AmphiSilan-Putzfestiger. При гладките повърхности, за да се избегне появата на „райета” от работата с валяк, предварително основата трябва да се обработи с Caparol Putzgrund за изграждане на текстурен слой, върху който да се полага системата Capadecor CapaGold si CapaSilber.

Плесени и гъби: При наличието на плесени, гъбични мицели или водорасли на повърхността, която ще се обработва, първо органичното замърсяване трябва да се почисти механично (с вода и подходящи почистващи средства). Почистената повърхност трябва да се остави да изсъхне добре, след което препоръчваме да се обработи с Caparol Capatox или Caparol FungiGrund и отново да се остави да изсъхне.

Петна от изсолявания: Изсоляванията трябва да се почистят на сухо по механичен път, след което основата трябва да се обработи с Caparol Dupa-grund. При липса на предварително почистване на петната от изсолявания съществува риск от превенция на свързването между последващия слой и основата или промяна на цвета на финишното покритие.

Начин за нанасяне

Материалът се разбърква добре преди и по време на употребата. Capadecor CapaGold si CapaSilber може да се нанася с четка, валяк или маламашка, в зависимост от типа на основата (нейната структура) и желаната крайна визия.
При работа с валяк, трябва да се подбере инструмент със средна дължина на косъма (12-16 mm), като моделът трябва да не позволява натрупване на материал в краищата. При работа с валяк, за да се избегне появата на „райета” от натрупани на едно място пигменти, е желателно да се работи върху по-груби структурни основи.
За да се разпределят в една посока пигментите, е желателно Capadecor CapaGold si CapaSilber да се нанася в една посока.При гладки основи или фини структури се препоръчва материалът да се полага с инструменти, които позволяват свобода на движенията (четки, валяци, маламашки, шпатули) и др.

Междинен слой: Нанасете един плътен слой от цветния грунд Capadecor EffektGrund, при работа с валяк е желателно да се нанесе един разпределен равномерно (с хоризонтални и вертикални движения), след което покритието се структурира с нанасяне на втори слой като валяка се движи само в една посока.

Финишен слой: Върху грундирана основа се нанасят 2 слоя Capadecor CapaGold si CapaSilber – неразредена. За гладки повърхности препоръчваме да се работи с четка, маламашка или друг инструмент за декорации.

Разход: Около 150 - 200 ml/m2 за гладки повърхности. Разходът зависи от структурата на основата и метода на полагане. Точен разход се определя след пробно нанасяне на конкретната повърхност.

Време за изсъхване:При температура 20°C и 65% относителна влажност – повърхностно изсъхва, след 12 часа може да се нанася следващ слой. При по-ниска температура или по-висока влажност времето за изсъхване се увеличава.

Видео за полагане на декоративна техника CapaGold “Linie”:

Грундиране, Импрегниране
Мазилки , Шпакловъчни смеси
Епоксидни подове и защита на бетон
Системи за реставриране на исторически паметници
Върни се в началото на страницата