Търсене в продукти ...

Декоративна техника Capadecor Metallocryl Interior

Съдържание:

Декоративна техника с мраморен ефект Capadecor Metallocryl Interior

Capadecor Metallocryl Interior е лъскава дисперсионна боя със специални метални пигменти, за повърхности от закрити помещения. Използва се най-вече за помещения с представителни функции и за постигане на изключителни естетически акценти, обогатявайки стените от търговски центрове, офис центрове, банки, застрахователни компании, гари, дискотеки и други подобни помещения.

Capadecor Metallocryl Interior трябва да се нанася само върху структурирани повърхности:
• Хартиени тапети с вградени материали
• Стъклофибърни тапети
• Capadecor Capaquarz
• Мазилка Streichputz
• Структурирани мазилки .
Равни, фино структурирани повърхности, както и повърхности с ниска светлост не могат да се боядисват без следи от мече или петна. Получават се атрактивни повърхности, когато Capadecor Metallocryl Interior се използва като междинен слой под Capadecor ArteLasur или Capadecor ArteLasur Color.


Полагане на декоративна техника Capadecor Metallocryl Interior

Потготовка на основата

Основите трябва да са носещи, чисти, сухи и без разделителни вещества.

Технологията на подготовка на основата зависи от вида на основата и от строителния материал.

Начин за нанасяне

Преди нанасяне Capadecor Metallocryl Interior се разбърква енергично. Разбърква се периодично по време на нанасяне.

Capadecor Metallocryl Interior може да се нанася с четка или с мече. Следите от мече трябва отново да се изгладят, избягвайки се припокриване на слоеве. При нанасяне с мече се препоръчват мечета със средна дължина на косъма (от 12 –16 mm), които позволяват хомогенно нанасяне, без натрупвания на материал. За получаване на хомогенно разнасяне на алуминиевите пигменти Capadecor Metallocryl Interior трябва да се нанася равномерно разпределена, след което се разнася с мече в една посока.

Нанасянето на продукта чрез пръскане може да предизвика образуването на пари, поради което препоръчваме продуктът да се нанася само върху частични, ограничени повърхности, а не върху големи такива.

При нанасяне на Capadecor Metallocryl Interior върху равни повърхности могат да се получат изключително атрактивни ефекти, ако след нанасяне с мече повърхността се обработва и с кръстовидни движения с овална четка.

Междинен слой: Нанася се един междинен слой Caparol Amphibolin оцветен в 3D цветове, съответстващи на цвета на Capadecor Metallocryl Interior, който следва да се нанесе. Да не се използват матови бои като междинен слой.

Финишен слой: След това се нанасят два крайни слоя Capadecor Metallocryl Interior неразредено (макс.5%). Capadecor Metallocryl Interior може да се нанася върху стъклофибърни тапети Capaver Fantastic Fleece само при модели „Lino” и „Tira”. Нанася се един единствен равномерен неразреден слой Capadecor Metallocryl Interior.

Разход : Около 100 ml/m2 за слой при нанасяне върху леко структурирани повърхности; върху груби повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби.

Време за изсъхване: При + 20°C и 65 % относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността след 4-6 часа и може да се полага следващ слой. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава.

Важно: Capadecor Metallocryl Interior не се препоръчва за нанасяне върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. Поради специалния състав на продукта, не се допуска смесването му с други материали. За избягване появата на видими следи от добавени участъци, трябва да се нанася с една ръка, мокро върху мокро.

Видео за полагане на декоративна техника Metallocryl “Perle”:

Грундиране, Импрегниране
Мазилки , Шпакловъчни смеси
Системи за реставриране на исторически паметници
За здравни заведения
Върни се в началото на страницата