Търсене в продукти ...

Окачени тавани от гипсокартон

Окачената конструкция от гипскартонени плоскости „Ригипс” представлява модерно,бързо и елегантно решение за облицоване на тавани. Чрез използване на изолационни материали „Изовер” се подобряват звуковите и топлоизолационните характеристики.

В зависимост от заданието се предлагат два вида конструктивни решения за окачен таван:

При облицоване на таван с гипскартонени плочи, където светлата височина на помещението е малка(в жилищните сгради) се препоръчва монтирането на окачен таван с едининчна метална конструкция на директни окачвачи.

При наличие на по-обемни инсталации(характерно при административните сгради) или за намаляване на светлата височина се препоръчва окачен таван с двойна метална конструкция на телени окачвачи.

Окачен таван с едининчна метална конструкция на директни окачвачи


Система за окачен таван на единична метална конструкция с директни окачвачи с гипскартонени плочи Ригипс

Необходими материали:

Калкулатор за материали и цени за окачен таван на единична метална конструкция с директни окачвачи

1. Изберете видовете материали от таблицата

Вид материал Ед. цена

2. Въведете желаната квадратура(в кв.м.) и изчислете
Начин на монтаж:

1. Маркираме на стената разположението на носещата конструкция. При тази операция е необходимо да се вземе под внимание и дебелината на гипскартонените плочи.

2. С канап / чертилка / или с помощта на профил обозначаваме контура на носещата конструкция.

3. По обиколката на помещението монтираме носещия UD профил, като предварително поставяме самозалепваща уплътнителна рента Ригипс. UD профилите монтираме към стената с пластмасови дюбели. Разстоянието между дюбелите трябва да бъде максимум 800 mm, а от ъгъла на помещението до дюбелите - максимум 200 mm.

4. Маркираме местоположението на директните окачвачи. Те трябва да са разположени на разстояние максимално 500 mm един от друг, така и разстоянието между монтажните CD профили ще бъде същото. Разстоянието от крайния CD профил до стената е не повече от 500 mm, а разстоянието от крайния директен окачвач до стената е максимално 1000 mm.

Oкачен таван с едининчна метална конструкция на директни окачвачи Oкачен таван с едининчна метална конструкция на директни окачвачи Oкачен таван с едининчна метална конструкция на директни окачвачи Oкачен таван с едининчна метална конструкция на директни окачвачи

5. Директния окачвач монтираме към носещ бетонов таван с метален дюбел DN6, а в случаите когато имаме дървена носеща конструкция с два два винта за дърво с плоска глава тип FN. Забранено е използването на пласмасов дюбел за фиксиране на директни окачвачи към носещ таван. Между директните окачвачи и носещия таван се слага самозалепваща уплътнителна лента.

6.-7. CD профилите поставяме в носещите UD профилите и ги закрепваме към директните окачвачи с помощта на два самонарезни винта с плоска глава LB 4,2 x 13. Когато размерите на помещението со по-големи от дължинат на CD профила, последните се удължават с връзка за CD до необходимата дължина. Връзките не трябва да са на една лния, а с отстояние минимум 1200 mm за два съседни профили.

8. Монтираме плочите от гипскартон “Ригипс” с дебелина 12,5 mm към CD и UD профилите със самонарезни винтове TN през 170 мм. Плоскостите трябва винаги да са разположени с дължината си перпендикулярно на CD профилите. Контактът на напречните ръбове трябва да се осъществява върху монтажния CD профил. Напречните фуги на съседните плоскости трябва да редуваме минимум през един CD профил, за да не се получават кръстосани фуги.

9. Запълваме с фугопълнител “Ригипс” главите на винтовете и фугите между плоскостите от гипсокартон.

Забележка: В случай, че свързваме напречен детайл от гипскартон към окачен таван, можем да извършим свързването на напречния детайл по начина, показан на схемата. Към горния UW профил на напречния детайл поставяме самозалепваща уплътнителна лента и го закрепваме през плоскоста от гипскартон със самонарезни винтове TN към монтажните CD профили.

Oкачен таван с едининчна метална конструкция на директни окачвачи Oкачен таван с едининчна метална конструкция на директни окачвачи Oкачен таван с едининчна метална конструкция на директни окачвачи Oкачен таван с едининчна метална конструкция на директни окачвачи Oкачен таван с едининчна метална конструкция на директни окачвачи Oкачен таван с едининчна метална конструкция на директни окачвачи

Система за монтиране на окачен таван от гипскартонени плоскости Ригипс на двойна метална конструкция с телени окачвачи

Носещата конструкция представлява скара на две нива от CD профили. Горният CD профил се закрепва към носещия таван с помоща на телени окачвачи. Долният CD профил се поставя в носещия UD профил, като двата CD профила са свързват по между си с кръстовидна връзка на две нива (или анкер винкел).

Необходими материали:

Калкулатор за материали и цени за окачен таван от гипскартон на двойна метална конструкция с телени окачвачи

1. Изберете видовете материали от таблицата

Вид материал Ед. цена

2. Въведете желаната квадратура(в кв.м.) и изчислете
Начин на монтаж:

1. Маркираме на стената разположението на носещата конструкция. При тази операция е необходимо да се вземи под внимание и дебелината на гипскартонените плочи.

2. С канап / чертилка / или с помощта на профил обозначаваме контура на носещата конструкция.

3. По обиколката на помещението монтираме UD профили, като предварително поставяме самозалепваща уплътнителна рента Ригипс. UD профилите монтираме към стената с пластмасови дюбели. Разстоянието между дюбелите трябва да бъде максимум 800 mm, а от ъгъла на помещението до дюбелите - максимум 200 mm.

4. Маркираме местоположението на телта с ухо. Те трябва да са разположени на разстояние не повече от 900 mm по протежение на горния ред CD профили и на разстояние не повече от 1000 mm по протежение на долния ред. Разстоянието от крайния CD профил до стената е максимално 1000 mm, а разстоянието от крайния телен окачвач до стената е максимално 900 mm. Телта с ухо монтираме към носещия бетонов таван с метален дюбел DN6, а в случаите когато имаме дървена носеща конструкция с два два винта за дърво с плоска глава тип FN. Забранено е използването на пласмасов дюбел за фиксиране на телта с ухо към носещ таван.

Oкачен таван с двойна метална конструкция на телени окачвачи Oкачен таван с двойна метална конструкция на телени окачвачи Oкачен таван с двойна метална конструкция на телени окачвачи Oкачен таван с двойна метална конструкция на телени окачвачи

5. Прикрепваме бързия анкерен окачвач за телта с ухо. За по-лесно прикрепване трябва леко да натиснем скобата на анкерния окачвач.

6. Върху носещия UD профил поставяме горния монтажен CD профил, след което го закрепваме към бързия анкерен окачвач.

7. Долния монтажен CD профил поставяме в носещия UD профил и с помоща на кръстовидна връзка (или анкер винкел) съединяваме двата монтажни профила (за образуването на скара на две нива). Разстоянието между долния ред CD профили е максимално 500 mm.

8. Скарата образувана от монтажните CD профили, подравняваме преди монтирането на гипскартонените плоскости с помоща на бързия анкерен окачвач.

9. Монтираме плочите от гипскартон “Ригипс” с дебелина 12,5 mm към CD и UD профили със самонарезни винтове TN през 170 мм. Плоскостите трябва винаги да са разположени с дължината си перпендикулярно на CD профилите. Контактът на напречните ръбове трябва да се осъществява върху монтажния CD профил. Напречните фуги на съседните плоскости трябва да редуваме минимум през един CD профил, за да не се получават кръстосани фуги.

10. Запълваме с фугопълнител “Ригипс” главите на винтовете и фугите между плоскостите от гипсокартон.

Oкачен таван с двойна метална конструкция на телени окачвачи Oкачен таван с двойна метална конструкция на телени окачвачи Oкачен таван с двойна метална конструкция на телени окачвачи Oкачен таван с двойна метална конструкция на телени окачвачи Oкачен таван с двойна метална конструкция на телени окачвачи Oкачен таван с двойна метална конструкция на телени окачвачи
Върни се в началото на страницата