Търсене в продукти ...

Топлоизолация на тавански помещения с ISOVER

Перфектният скатен покрив на Isover

В еднофамилна къща най-значителната загуба на топлина (около 30%) изтича през покрива. Тези загуби генерират големи разходи на потребената енергия за отопление (обикновено ел. ток или твърдо гориво). За нови сгради, действащото законодателство изисква стойността на коефициента U да е по-малка от 0,28 W/m2. Kоефициента U представлява коефициент на топлопреминаване през покрива, който измерва влиянието на всички елементи в покрива (покрив, греди, тавански прозорци, подпори и др.). Покривът е по-добре изолиран, когато стойността на коефициента U е по-ниска, което се постига чрез:
- Инсталиране на изолационен продукт с възможно най-малък коефициент l (отбелязан върху етикета);
- Увеличаване на дебелината на слоя изолационен материал.

Законодателството ще се развива през следващите години, защото ще трябва да бъде хармонизирано с европейските регламенти. Според тях, от 2020 г. ще се позволява само изграждане на къщи с почти нулева консумация на енергия. Поради тази причина, ISOVER препоръчва стойността на U за покрив да бъде по-малка от 0,220 W/m2. В една къща с почти нулево потребление на енергия този коефициент има стойност от около 10 W/ m2.

Решението за покривна изолация, което ISOVER препоръчва, осигурява връщане на инвестицията в рамките на първите 2 до 3 години - по-кратък период от всяка друга мярка, чрез намаляване нуждата от енергия за отопление и охлаждане.(Изчислено е на база средно студен сезон в Софийска област и за къща с таванско помещение с 100 m2 полезна площ, отоплявано с 70% дърва и 30% климатик)

Перфектният скатен покрив на Isover

ISOVER Uniroll Plus - изборът за топло- и звукоизолация за перфектното таванско помещение

Продуктите от стъклена минерална вата са еластични и свиваеми и позволяват цялостно запълване на неправилно оформени пространства – задължително условие за ефективна топлоизолация. За да се получи стойност на U < 0,220 W/m2 , ISOVER препоръчва инсталиране на полутвърда стъклена минерална вата Uniroll Plus на два слоя с обща дебелина от 15 см - първият слой се инсталира между ребрата, а вторият върху тях.

Продуктът има изолационни свойства с 20% по-добри в сравнение с конвенционалните продукти (с lD-0,044). Инсталиране на 15 cm Isover Uniroll Плюс има същия ефект като инсталация с 19 cm продукт с lD-0.044. Изолираният с Uniroll Plus покрив дава оптимална звукоизолация срещу шумове отвън. Uniroll Plus е с 60% по-лек от продукти от каменна минерална вата със същите изолационни характеристики (стойност на коефициента l).

В допълнение, дървените структурни елементи в покрива трябва да бъдат защитени срещу повреди причинени от влагата. Тази защита се осигурява през цялата година от мембраната Vario KM Duplex.

Перфектният скатен покрив на Isover

Интелигентната мембрана Vario KM Duplex

Основния компонент на системата Isover Vario е мембрана, изработена от полиамид. Vario KM Duplex мембрани имат променлива паропропускливост, позволявайки отличен контрол на влажността.

През зимата, мембраната Vario KM Duplex е непроницаема за преминаването на водни пари навън от нагретия в стаята въздух, като по този начин се избягва конденз в покрива.

През лятото Vario KM Duplex има висока паропропускливост, която позволява преминаването на водни пари в стаята, получени в резултат от сушене на дървените структурни елементи непосредствено под керемидите. Това предотвратява натрупването им в изолацията, което може да доведе до гниене на носещите греди.

Защо Uniroll Plus + Vario?
- Отлична топлоизолация l = 0,036 W /(m K)
- Бърза инсталация, особено, ако се използват анкер
- Лесна инсталация – веднъж сложена между гредите се държи сама, не се свлича
- Неправилна форма на пространството? – лесно се изпълва – гъвкав и еластичен продукт
- Лек продукт - с 60% по-лек от продукти от каменна минерална вата със същите изолационни характеристики
- Подобрена звукоизолация
- Негорим материал - Евроклас А1
- Отлична пароадаптивност: Съхнене на дървото в новопостроените скатни покриви; Избягване натрупването на влага; Въздухонепроницаемост; Удължава живота на дървените структури

Перфектният скатен покрив на Isover Перфектният скатен покрив на Isover

Системата за перфектния скатен покрив има най-добри резултати, ако е монтирана правилно!

Перфектният скатен покрив на Isover Перфектният скатен покрив на Isover

1-2. Инсталирайки крепежните елементи, имайте в предвид, че те трябва да осигуряват достатъчно пространство за изолационния слой. Поставете Uniroll Plus между гредите. Когато срязвате ролката, оставете я 1-2 cm по-дълга, за да може да се подпъхне между ребрата. Uniroll Plus е достатъчно твърда, за да се задържи сама между гредите и не изисква инсталиране на тел, подпори или дюбели.

3-4. Инсталирайте метални профили чрез защипване на анкерите или чрез винтове или дюбели. Запълнете цялото пространство между профилите и гредите с втори слой от Uniroll Plus, без да се оставя празно място.

Монтаж на системата за топлоизолация скатен покрив Монтаж на системата за топлоизолация скатен покрив Монтаж на системата за топлоизолация скатен покрив Монтаж на системата за топлоизолация скатен покрив

5-6. Върху металните профили се поставят парчета (ивици) от двойно залепваща лента. Те ще придържат Vario KM Duplex мембраната. Съседните парчета на мембраната трябва да се припокрият с 10-15 см, като се съединят със специалната лента Vario KB1.

7-8. Зоната около предмети, които преминават през мембраната, трябва да бъдат запечатани с лепенка Vario Multitape. В зоните на свързване със стени или с прозорци трябва да се използва лепилото Vario DoubleFit. Накрая се поставят гипсокартонените плоскости.

Монтаж на системата за топлоизолация скатен покрив Монтаж на системата за топлоизолация скатен покрив Монтаж на системата за топлоизолация скатен покрив Монтаж на системата за топлоизолация скатен покрив

Сравненения с други решения

Сравнено с Каменна вата и EPS, Uniroll Plus e:
- Гъвкав и еластичен продукт – позволява перфектно запълване на пространствата с неправилни форми
- Гъвкав и еластичен продукт – може да бъде пронизана от окачвачи – не се образуват въздушни пространства около окачвачите, стои без допълнително укрепване
- Гъвкав и еластичен продукт - може да компенсира вариациите в дебелината на гредите
- Гъвкав и еластичен продукт - може лесно да се отрежат точните размери на разстоянието между гредите, практически без загуби на материал при монтаж

Сравнено с Каменна вата, Uniroll Plus e:
- С по-ниско тегло
- Практически без отпадък

Сравнено с EPS, Uniroll Plus + Vario e:
- С много добра шумоизолация
- Негорим материал, няма проблеми с пожарозащитата
- Контролирана дифузия на влажен въздух - позволява съхнене на дървената конструкция през лятото

Върни се в началото на страницата