Търсене в продукти ...

Декоративна техника Capadecor Metallocryl Exterior

Съдържание:

Декоративна техника с мраморен ефект Capadecor Metallocryl Exterior

Capadecor Metallocryl Exterior е лъскаво-копринена дисперсионна боя със специални метални пигменти, за външни повърхности. Ефектен слой, предназначен за висококачествени покрития и устойчивост на неблагоприятни условия, приложим върху структурирани външни повърхности, придава метален ефект. Да не се нанася върху термоизолационни системи.
Capadecor Metallocryl Exterior се нанася върху структурирани повърхности. Равните, фино структурирани повърхности, както и повърхности с ниска светлост не могат да се боядисват без следи от мече или петна.


Полагане на декоративна техника Capadecor Metallocryl Exterior

Потготовка на основата

Основите трябва да са носещи, чисти, сухи и без разделителни вещества.

Технологията на подготовка на основата зависи от вида на основата и от строителния материал.

Начин за нанасяне

Преди нанасяне Capadecor Metallocryl Exterior се разбърква енергично. Разбърква се периодично по време на нанасяне.

Capadecor Metallocryl Exterior може да се нанася с четка или с мече. Следите от мече трябва отново да се изгладят, избягвайки се припокриване на слоеве. При нанасяне с мече се препоръчват мечета със средна дължина на косъма (от 12 –16 mm), които позволяват хомогенно нанасяне, без натрупвания на материал. За получаване на хомогенно разнасяне на алуминиевите пигменти Capadecor Metallocryl Exterior трябва да се нанася равномерно разпределена, след което се разнася с мече в една посока.

Нанасянето на продукта чрез пръскане може да предизвика образуването на пари, поради което препоръчваме продуктът да се нанася само върху частични, ограничени повърхности, а не върху големи такива.

При нанасяне на Capadecor Metallocryl Exterior върху равни повърхности могат да се получат изключително атрактивни ефекти, ако след нанасяне с мече повърхността се обработва и с кръстовидни движения с овална четка.

Междинен слой: Нанася се един междинен слой Caparol Amphibolin оцветен в 3D цветове, съответстващи на цвета на Capadecor Metallocryl Exterior, който следва да се нанесе. Да не се използват матови бои като междинен слой.

Финишен слой: След това се нанасят два крайни слоя Capadecor Metallocryl Exterior.

Разход : Около 100 ml/m2 за слой при нанасяне върху леко структурирани повърхности; върху груби повърхности разходът нараства. Точният разход се определя само с проби.

Условия за обработка : + 5°C температура на основата и на въздуха.

Време за изсъхване: При + 20°C и 65 % относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността след 4-6 часа и може да се полага следващ слой. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава.

Важно: Capadecor Metallocryl Exterior не се препоръчва за нанасяне върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. Поради специалния състав на продукта, не се допуска смесването му с други материали. За избягване появата на видими следи от добавени участъци, трябва да се нанася с една ръка, мокро върху мокро.
Продуктът Capadecor Metallocryl EXTERIOR съдържа специални активни вещества, осигуряващи защита на основата срещу водорасли и гъби. Тези активни вещества подсигуряват дълготрайна защита, ограничена във времето от условията на обекта по отношение например на степента на замърсяване и съдържанието на влага на обекта

Видео за полагане на декоративна техника Metallocryl “Perle”:

Грундиране, Импрегниране
Мазилки , Шпакловъчни смеси
Системи за реставриране на исторически паметници
За здравни заведения
Върни се в началото на страницата