Търсене в продукти ...

Декоративна техника Capadecor ArteTwin

Съдържание:


Полагане на декоративна техника Capadecor ArteTwin
Декоративна техника с мраморен ефект Capadecor ArteTwin Basic

ArteTwin е система за декориране на интериорни повърхности, която се базира на шпакловъчна техника и придава атрактивен и елегантен стил. Техниката ArteTwin Ви осигурява уникален ефект, който се получава чрез смесването на двата компонента - Capadecor ArteTwin Basic и Capadecor ArteTwin Effect Gold/Silber или полагането им индивидуално.
Резултатите зависят изцяло от Вашето въображение и начина, по който ще предпочетете да комбинирате компонентите на системата ArteTwin


Елементи на декоративна техника Capadecor ArteTwin

Полагане на декоративна техника Capadecor ArteTwin

Подходящи основи

Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти и без разделящи субстанции. Трябва да са с добра равнинност и минимална степен на гладкост Q3.

Потготовка на основата

Неравни основи и такива с груба структура трябва да се обработят с Caparol-Akkordspachtel.

Основи от групите P I, Р ІІ и Р ІІІ: За основи в здраво състояние и с нормално абсорбиране се препоръчва грундиране с Caparol-Haftgrund. За слабо ронливи и „пиещи” основи се препоръчва грундиране с CapaSol LF. За силно ронливи повърхности се препоръчва първо почистване на пясъка и нанасяне на грундиращ слой с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Строителни разтвори от групата Р IV: Шлайфайте основата с подходящ абразив, обезпрашете и нанесете грундиращ слой Caparol CapaGrund Universal .

Гипсофазер: Основата се шлифова и заглажда. Върху гладката повърхност се нанася грундиращ, запечатващ слой – CapaSol LF. За заздравявавне на основата се препоръчва грундиране с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Върху нормално попиваща повърхност се препоръчва грундиране с Caparol-Haftgrund.

Гипсокартон: Основата трява предварително да бъде изгладена и обезпрашена. Върху гладката повърхност се нанася грундиращ слой от CapaSol LF или Caparol-Haftgrund. За заздравяване на основата може да се положи първо грундиращо покритие от Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Върху нормално попиващи основи се нанася грундиращ слой от Caparol-Haftgrund. За основа от гипсокартон с покритие от стари вододисперсионни продукти, тонирани в цвят се препоръчва първи грундиращ слой от Caparol AquaSperrgrund.

Бетон: Преди полагането на грунд основата трябва да бъде почистена с четка или водна струя, след изсъхването може да се положи първо грундиращо покритие от дълбокопроникващ грунд Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Върху нормално попиващи основи се нанася грунд Caparol-Haftgrund.

Здрави и стари основи: Върху матови, слабо попиващи основи Arte Twin може да се нанася директно, без грундиращ слой. Върху гланцови повърхности и повърхности, покрити с лак, се препоръчва матиране и грундиране с Caparol-Haftgrund

Основи с корумпирани стари покрития: Върху нездрави покрития от лак, дисперсионни бои или мазилки на база синтетични смоли, първо трябва да се отстранят нездравите участъци и да се почисти основата. Върху силно порьозни повърхности се грундира с CapaSol LF. Корумпирани минерални покрития – първо ръчно се отстраняват парчетата от корумпираната мазилка, след което се нанася грундиращо покритие от Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Бои съдържащи туткал: Основата се измива. Поага се грундиращ слой от Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Основи, покрити с тапети и тапети с дървесни частици: Релефни тапети от хартия или друг вид тапети: задължително се почистват, остатъците от лепило или хартия трябва да се махнат, след което основата се грундира с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Повърхности с наслоявания от никотин, петна от вода, сажди или с други замърсявания: Никотиновите петна, както и петната от вода или сажди, да се измият предварително с вода или домакински почистващи препарати. След изсъхване на основата, почистете с четка. Като грундиращ слой се препоръчва Caparol AquaSperrgrund.

Основи от дърво или производни на дървото повърхности: Основата се грундира с Capacryl Holz-IsoGrund. Върху основи покрити с продукти, съдържащи меламинови вещества се препоръчва Capacryl-Haftprimer.

Основи с дефекти: Върху основи с леки дефекти, грапавини или малки фуги се препоръчва преди грундиране да се направи фина шпаклвка с Caparol-Akkordspachtel, след което да се грундира според направените по-горе разяснения.

Начин за нанасяне

Компонентите на системата Arte Twin са разработени така, че да се полагат заедно и по отделно в зависимост от търсения ефект. Компонентите се нанасят със специален инструмент Capadecor ArteTwin SpezialKelle. Capadecor ArteTwin Basic и Capadecor ArteTwin Effect Gold/Silber съдържат пигменти с брилянтен отблясък, разработени по специална рецепта, така че не се смесват помежду си, което гарантира постигането на специфичния ефект.

Преди полагането на Arte Twin основа трябва да бъде почистена, суха, грундирана. За получаването на допълнителен ефект препоръчваме грундиращия продукт да се тонира в желания цвят. За текстурна визия на крайния декоративен ефект се препоръчва грундиране с Caparol Putzgrund. За крайна гладка визия грундираната основа се обработва с един слой интериорна боя IndekoPlus.

Първа стъпка при полагане на Capadecor ArteTwin

Първа стъпка: Нанесете грундиращия продукт.

Втора стъпка при полагане на Capadecor ArteTwin

Втора стъпка: Материалите се полагат в една и съща последователност един до друг върху Capadecor ArteTwin SpezialKelle

Трета стъпка при полагане на Capadecor ArteTwin Трета стъпка при полагане на Capadecor ArteTwin Трета стъпка при полагане на Capadecor ArteTwin

Трета стъпка: При полагането върху основата материалите се смесват посредством движението на шпакловчика и създават ефектното покритие.
Нанесете материала на петна в различно направление.
Съединете петната до пълното покриване на стената, като се стараете да не смесвате материалите. С движения в различни посоки уплътнете материала до желаната гладкост.

За допълнителен ефект, след изсъхването на първия слой, може да се положи втори слой само с Capadecor ArteTwin Effect Gold/Silber върху цялата повърхност или на отделни места.

Разход:
ArteTwin Basic: 250–350 ml/m2 Нанасяне на завършващ слой ArteTwin Effect : 50 - 150 ml/ м²

Условия на полагане :
Минимална температура на въздуха и основата+5 °C.

Време за изсъхване:
При температура + 20°C и 65% влажност на въздуха продуктът изсъхва за 6 часа. При по-ниска температура и влажност на въздуха над 65% времето за изсъхване се удължава.
При нанасяне на повече от 1 слой, в зависимост от атмосферните условия да се изчака преди нанасянето на втория слой до 12 часа.

Забележка: В зависимост от обема и начина на полагане могат да се получат от силно да слабо структурирани повърхности. Напълно гладки основи с ArteTwin са невъзможни. За да се получи по-гладка основа и да се подобри почистващата способност, може да се нанесе един слой неразреден Deko-Lasur като шпакловка със същия инструмент.

Видео за полагане на декоративна техника ArteTwin “Mono Metalic” и ArteTwin “Mono Stroh”:

Грундиране, Импрегниране
Мазилки , Шпакловъчни смеси
Епоксидни подове и защита на бетон
Системи за реставриране на исторически паметници
Върни се в началото на страницата