Търсене в продукти ...

Декоративни техники Capadecor Multistruktur

Съдържание:


Полагане на декоративна техника Capadecor Multistruktur
Декоративна техника с мраморен ефект Capadecor Multistruktur

Capadecor Multistruktur е готов за употреба продукт с кварцови пълнители, за междинно и финишно покритие, за индивидуално декоративно оформяне на интериорни повърхности. Идеален за повърхности с последваща обработка с лазурни и ефектни покрития. За висококачествена обработка на повърхности в жилища, болници, учебни и обществени сгради.


Елементи на декоративна техника Capadecor Multistruktur

Полагане на декоративна техника Capadecor Multistruktur

Потготовка на основата

Основите трябва да са здрави, чисти, без наличието на разделящи субстанции.

Строителни разтвори от група Р ІІ и Р ІІІ: Едрозърнести, силно попиващи и ронещи повърхности нанесете грундово покритие с Caparol OptiGrund ELF или CapaSol LF.

Гипсови разтвори от групите Р IV и Р V: шлайфайте, обезпрашете и нанесете Caparol-Haftgrund.

Гипсофазер: Обработете с Caparol OptiGrund ELF или Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсокартон: Шлайфайте фугите и обезпрашете. Нанесете грундово покритие Caparol-Haftgrund. На плоскости с водоразтворими петна грундирайте с Caparol-Filtergrund grob.

Бетон: Бетонните повърхности трябва да се почистят от прах, циментово брашно или други разделящи субстанции в резултат на шлайфане, чрез подходяща обработка, съобразно нормативните изисквания. Нанесете Caparol-Haftgrund.

Газобетон: Грундирайте с Caparol Capaplex, разреден с вода в съотношение 1:3 обемни части грунд-вода. След това изравнете с Caparol-Akkordspachtel.

Стари товароспособни покрития: Матовите покрития не се нуждаят от предварителна обработка. Гланцовите такива да се матират с подходящ способ.

Нездрави стари покрития: Стари нарушени покрития от лакове, дисперсионни бои и мазилки на база изкуствени смоли трябва да се премахнат. Слабо абсорбиращите гладки повърхности се грундират с Caparol-Haftgrund. Силно песъчливи основи с висока абсорбираща способност се грундират с Caparol OptiGrund ELF или CapaSol LF. Стари нездрави покрития от минерални бои се премахват напълно чрез отмиване, след като основата изсъхне напълно, се обработва с Caparol-Tiefgrund TB.

Покрития от постни бои: Измийте добре. Нанесете Caparol-Tiefgrund TB.

Тапети: Отстранете напълно тапетите. Измийте лепилото обилно с вода. Нанесете Caparol-Tiefgrund TB.

Повърхности, заразени с гъбички, мухъл или плесен: Заразените повърхности предварително се почистват механично с подходящи за целта препарати. Основата се оставя да изсъхне добре, след което се обработва с Caparol Capatox или Caparol FungiGrund.

Повърхности с никотинови отлагания, петна от мазнини, сажди: Петната от никотин, влага, сажди и мазнини предварително се почистват механично с вода и почистващи препарати, след което основата се оставя да изсъхне добре. Обработва се с Caparol-Filtergrund grob. .

Начин за нанасяне

Предварителна обработка: Грундирайте с Caparol-Haftgrund (при MultiStruktur Fein) или Caparol Putzgrund (при MultiStruktur Mittel и Grob).

Метод на нанасяне: Разбъркайте Capadecor Multistruktur добре преди нанасяне. Нанесете с четка или валяк неразреден. Използвайте валяк с дължина на косъма 14-18 mm и разнесете добре. MultiStruкtur Fein може да се нанася и с маламашка, шпакла или друг подходящ за желаната визия инструмент. Capadecor Multistruktur може да се нанася и машинно. Размер на дюзата 4-6 mm, налягане 2,0-2,5 bar.

Изграждане на покритието: В зависимост от желаната визия Capadecor Multistruktur може да се структурира с четка, шпакла, различни шаблони и др.

Нанасяне на финишни покрития: За финиш може да се използват Capadecor DecoLasur Matt или Capadecor DecoLasur Glanzend, Capadecor ArteLasur, Capadecor ArteLasur Color или Capadecor Metallocryl Interior.

Разход :
Разходът варира в зависимост от метода на нанасяне, желаната визия и използваните инструменти
MultiStruktur Fein: ок. 200 мкм
MultiStruktur Mittel: ок. 300 мкм
MultiStruktur Grob: ок. 500 мкм
Точният разход се определя чрез пробно нанасяне върху конкретната основа.

Условия за обработка : Минимална температура за работа : +5 °C за основата и околната среда

Време за изсъхване: При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 % след 6-8 часа покритието е повърхностно сухо. Пълното изсъхване настъпва след 1-2 дни. При по- ниски температури и по - висока влажност времето се увеличава.

Видео за полагане на декоративна техника Multistruktur Schiefer и MultiStruktur "Brettschalung":

Грундиране, Импрегниране
Мазилки , Шпакловъчни смеси
Системи за реставриране на исторически паметници
За здравни заведения
Върни се в началото на страницата