Търсене в продукти ...

Декоративна техника Capadecor StuccoDecor DI PERLA

Съдържание:


Полагане на декоративна техника Capadecor StuccoDecor DI PERLA
Декоративна техника с мраморен ефект Capadecor StuccoDecor DI PERLA Декоративна техника с мраморен ефект Capadecor StuccoDecor DI PERLA Декоративна техника с мраморен ефект Capadecor StuccoDecor DI PERLA

Описание на продукта

StuccoDecor DI PERLA представлява шпакловъчна маса с металически отенък за индивидуално декоративно оформление на вътрешни стени и тавани. За висококачествени вътрешни декоративни изпълнения в хотели, ресторанти, офиси, лечебни кабинети, домове и др.

  • Екологична чиста.
  • Не съдържа разтворители и омекотители.
  • Водоразредима.
  • С добра дифузия на водни пари.
  • Лесна за нанасяне.
  • Лесна за почистване и издържа на високо натоварване .

Елементи на декоративна техника Capadecor StuccoDecor DI PERLA


Полагане на декоративна техника Capadecor StuccoDecor DI PERLA

Подходящи основи

Всички традиционни минерални основи, гипсокартон, твърди дървесни плоскости, здрави стари покрития.

Потготовка на основата

Основите трябва да бъдат здрави,сухи чисти и без разделящи субстанции. Основата трябва да е гладка. При необходимост за изглаждане да се използва Caparol-Akkordspachtel. След това се грундира с Caparol CapaGrund Universal в цвят според избрания дизайн и в съответствие с техническото указание на продукта.

Строителни разтвори от групите P I, P II, P III:: Здрави, нормално абсорбиращи основи се обработват с Caparol CapaGrund Universal . Абсорбиращи песъчливи основи обработете с един слой CapaSol LF. Силно абсорбиращи такива се обработват предварително с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипсови основи и такива от групата P IV: Шлайфайте основата с подходящ абразив, обезпрашете и нанесете грундиращ слой Caparol CapaGrund Universal .

Гипсокартон и гипсофазер: Прешлайфайте шпаклованите места и нанесете един слой за укрепване CapaSol LF. На силно попиващи повърхности нанесете предварителен слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. На нормално пиещи основи нанесете Caparol CapaGrund Universal .На места с петна от вода, или други водоразтворими пигменти предварително обработете с Caparol AquaSperrgrund.

Бетон: Бетонните повърхности трябва да се почистят от прах, циментово брашно или други разделящи субстанции в резултат на шлайфане, чрез подходяща обработка, съобразно нормативните изисквания. На силно абсорбиращи повърхности нанесете Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. На нормално абсорбиращи такива Caparol CapaGrund Universal .

Стари здрави покрития: Матови, слабо абсорбиращи, здрави покрития не се нуждаят от предварителна обработка. Гланцовите покрития се матират, чрез шлайфане, след което се обработват с един слой Caparol CapaGrund Universal .

Стари нездрави покрития : Напълно да се отстранят стари лакови покрития, стари дисперсионни бои и шпакловки без носеща способност. Попиващи и песъчливи такива да се обработят с CapaSol LF. Основи, покрити с минерални бои да се почистят механично, обезпрашат и обработят с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Покрития с бои на основа туткал: Измийте добре и нанесете Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Руфазерни или релефни хартиени тапети: Премахнете напълно тапетите, измийте лепилото и нанесете Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Повърхности с никотинови отлагания, петна от мазнини, изсолявания и сажди: Петната от никотин, влага, сажди и мазнини предварително се почистват механично с вода и почистващи препарати, след което основата се оставя да изсъхне добре. Обработва се с AquaSperrgrund.

Основи с дефекти: След съответната подготовка отстранете дефектите с помощта на шпакловката Caparol-Akkordspachtel, като ако е необходимо, грундирайте предварително.

Начин за нанасяне

Етап 1: Равномерно нанесете StuccoDecor DI PERLA в желания цвят, разреден с 20% вода с помоща на валяк със среден до къс косъм. Разход на материал: ок. 40 ml/m2.

Етап 2: Нанесете StuccoDecor DI PERLA, неразреден с маламашката пълноплощно върху обработвана повърхност. След кратко време преминете към структуриране до получаване на желаната визия. При обработката трябва да се получи характерна кадифена повърхност. Разход - ок. 80 ml/m2.
Внимание: За избягване на застъпки обработвайте повърхности в една равнина нa един етап по метода „мокро в мокро”.

Условия за полагане:
Минимална температура за нанасяне: + 5 oС за материала, основата и въздуха.
Относителната влажност на въздуха да не превишава 80%.

Време за изсъхване:
Около 24 часа при температура 20 oС относителна влажност на въздуха 60%.
Между отделните работни етапи времето да е минимум 12 часа.
При по-ниски температури и по-висока влажност времето за съхнене се увеличава.

Грундиране, Импрегниране
Мазилки , Шпакловъчни смеси
Системи за реставриране на исторически паметници
За здравни заведения
Върни се в началото на страницата