Разредител за лакове Caparol AF-Verdüner

Разредител за лакове Caparol AF-Verdüner

Производител:

DAW DAW

Опаковка:

1 л.; 5 л.

Цена:

AF-Verdünner 1 lt : 25.73 лв./бр. без ДДС
AF-Verdünner 5 lt : 62.94 лв./бр. без ДДС

Описание:

Caparol AF Verdünner е специален разредител, използван за регулиране на степента на разреждане, както и за почистване на използваните инструменти при лакиране и боядисване с алкидни продукти Капарол.

Свойства:
· Безцветна течност
· Точка на кипене: 169°C
· Точка на запалване: 46°C
· Температура на запалване > 200°C
· Долна граница на експлозия: 0,5 Vol %
· Горна граница на експлозия: 7 Vol %
· Този продукт съдържа (C9-C12):
· Налягане на парите: 5 mbar при 20°C
· Плътност при 20°C: 0,75-0,79 g/cm³
· Слабо разтворим във вода
· Кинематичен вискозитет: 10 сек
· Съдържание на органичен разтворител: 100 %

Документация:

Всички цени на продукти са без ДДС.
Венера ЕООД си запазва правото на промени в обявените в сайта цени. Възможно е несъответствие на посочените цени в сайта или снимките на продуктите с действителните.

ПРОДУКТИ ПО КАТЕГОРИИ

ТОП ПРОДУКТИ CAPAROL
Грундиране, Импрегниране
Мазилки , Шпакловъчни смеси
Епоксидни подове и защита на бетон
Системи за реставриране на исторически паметници